Wielkanoc 2023 r.

Koleżanki i Koledzy mamy to szczęście, że naszą pasją są witraże. To niezwykle piękna i kolorowa forma sztuki, która od wieków zdobi kościoły, katedry i wiele innych obiektów. Witraż to doskonały sposób na wyrażenie swojej kreatywności i tworzenie niezwykłych dzieł. Przez stulecia, artyści tworzący witraże inspirowali się różnymi motywami, od scen biblijnych po przepiękne krajobrazy. […]

„Droga do sztuki” – wystawa poświęcona Edwardowi Kwiatkowskiemu

Pracownia Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powstała w 1949 roku. Przyczynił się do tego wybitny toruński witrażysta Edward Kwiatkowski autor pierwszego powojenny witrażu dla katedry śśw. Janów. Edward Kwiatkowski był nie tylko projektantem i twórcą witraży, ale również wybitnym specjalistą w dziedzinie konserwacji witrażu. Przez jego ręce przeszły niemal wszystkie ważniejsze zespoły […]

Gratulacje dla Pani dr Anny Siemieniec

Anna Siemieniec jest absolwentką Historii Sztuki oraz Filologii Klasycznej i Kultury Śródziemnomorskiej UWr. W 2009 roku obroniła pracę magisterską pt. „Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku”, napisaną pod opieką profesor dr hab. Anny Markowskiej. Podczas studiów odkryła świat ikony, sztuki cerkiewnej oraz tradycji artystycznej chrześcijańskiego Wschodu. Tym szlakiem […]

Zmiana terminu XI konferencji naukowej AVP

Legionowo, dn. 14 czerwca 2020 r.  Uchwała nr 2/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Witraży z dnia 14 czerwca 2020 o zmianie terminu XI konferencji naukowej Walne Zebranie 10 głosami za,  0 głosami sprzeciwu i 0 głosami wstrzymujących się, zdecydowało o przesunięciu planowanego na X 2020 terminu konferencji naukowej w Lidzbarku Warmińskim na X 2021 roku.    Sekretarz (protokolant) Zebrania       Przewodnicząca/-y Zebrania  Magda Ławicka.              […]

Zmarł Ireneusz Marciszuk

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w miniony piątek 9 sierpnia 2019 r. zmarł nagle Ireneusz Marciszuk. Irek był mężem Katarzyny Tur-Marciszuk, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Witraży, fotografikiem i plastykiem Współautor wielu karpackich wystaw m.in. „Zabytki na karpackich bezdrożach”, „Za górą – historia cerkwi w Łopience” czy „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego”. Obecnie po raz kolejny brał […]

Zaproszenie na promocję „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce”

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych oraz Muzeum Narodowe w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na promocję pierwszego tomu serii „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce” poświęconego witrażom kościoła Mariackiego w Krakowie. Spotkanie odbędzie się dnia 18 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie przy al. 3 Maja 1 na wystawie „Wyspiański”. Projekt zrealizowany we […]