Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona”

NIP 676-21-09-862

KRS 0000035166

REGON 351585508

Bank PKO BP nr 63 1020 2892 0000 5802 0119 4745

Adres siedziby:

30-052 Kraków, ul. J. Lea 27/29

Adres do korespondencji:

12U.PL Andrzej Bochacz,  05-120 Legionowo,   ul. Jagiellońska 8

Adresy e- mail: arsvitreapolona@gmail.com  lub  andrzej@bochacz.com