Sponsorzy

Szereg przedsięwzięć mogliśmy podjąć dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Darczyńców:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Urząd Miejski Wrocławia. Wydział Kultury
 • Pismo „Renowacje”
 • Firma „AC Konserwacja Zabytków” Aleksander Piotrowski i Edward Kosakowski, Kraków
 • Firma „Produkcja-Usługi” Romana Bobickiego, Kraków
 • Firma budowlano-konserwatorska „ANTIS” Mariana Ćwięczka, Kraków
 • Firma budowlano-montażowa „Miechowianka”, Miechów
 • ICN POLFA S.A. z siedzibą w Rzeszowie
 • DIAMOND SKY – Lisiewski Group, salon firmowy w Krakowie
 • Piekarnia-Cukiernia ZABOROWSCY z Kaszowa, sklep firmowy w Krakowie
 • oraz osoby prywatne: p. Zbigniew Brzeziński, p. Ewa Cempla-Dziadoń, p. Barbara Ciciora-Czwórnóg, p. Marcin Czeski, p. Lesław Heine, p. Andrzej Hibner, p. Bożena Jawień, p. Piotr Kleszczyński, p. Anna Korczyńska, p. Kazimierz Tadeusz Nietupski, p. Krystyna Pawłowska, p. Andrzej Petri, p. Małgorzata Reinhard-Chlanda, p. Andrzej Skalski, p. Grażyna Stańczak.

Podziękowaniem była stosowna informacja umieszczona na kartach naszych książek, materiałów konferencyjnych oraz w salach obrad.

Mamy nadzieję, że kolejne plany zrealizujemy przy pomocy instytucji, firm i osób prywatnych, którym bliskie jest piękno witrażu – przed nami wydanie materiałów z konferencji, która odbyła się w tym roku w Rzeszowie.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc; niewielka kwota dla dobrze prosperującej firmy może być zbawienna dla Stowarzyszenia, którego skromny budżet tworzą składki członkowskie.

Czekamy z nadzieją ….