Zmiana terminu XI konferencji naukowej AVP

Legionowo, dn. 14 czerwca 2020 r. 

Uchwała nr 2/2020 Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Miłośników Witraży z dnia 14 czerwca 2020

o zmianie terminu XI konferencji naukowej

Walne Zebranie 10 głosami za,  0 głosami sprzeciwu i 0 głosami wstrzymujących się, zdecydowało o przesunięciu planowanego na X 2020 terminu konferencji naukowej w Lidzbarku Warmińskim na X 2021 roku. 

 

Sekretarz (protokolant) Zebrania       Przewodnicząca/-y Zebrania 

Magda Ławicka.                                 Andrzej Bochacz 

Dokument podpisany profilami zaufanymi