„Droga do sztuki” – wystawa poświęcona Edwardowi Kwiatkowskiemu

Pracownia Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powstała w 1949 roku. Przyczynił się do tego wybitny toruński witrażysta Edward Kwiatkowski autor pierwszego powojenny witrażu dla katedry śśw. Janów. Edward Kwiatkowski był nie tylko projektantem i twórcą witraży, ale również wybitnym specjalistą w dziedzinie konserwacji witrażu.

Przez jego ręce przeszły niemal wszystkie ważniejsze zespoły zabytkowych witraży w Polsce.

Założona i prowadzona przez Edwarda Kwiatkowskiego Pracownia Witraży na Wydziale Sztuk Pięknych UMK szybko stała się ważnym ośrodkiem kształcenia witrażystów. Jej pozycja była tak silna, że pomimo śmierci mistrza w 1971 roku, pracownia w dalszym ciągu cieszyła się uznaniem i w dalszym ciągu kształci adeptów tej trudnej sztuki. Warto dodać, że do chwili obecnej w pracowni tej pobierało naukę ponad 300 studentów. Wielu z nich założyło własne pracownie i kształtuje obraz współczesnego polskiego witrażownictwa.

Po śmierci Edwarda Kwiatkowskiego pracownią kierował do 1985 Konstanty Łyskowski.  Ważną rolę w tym przełomowym okresie odegrała córka Edwarda Kwiatkowskiego, Maria Kruszczewska, która pracowała w pracowni do 2013 roku, będąc mocnym filarem pracowni i prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat technik i technologii witrażu klasycznego.

„Droga do sztuki”, to wystawa poświęcona Edwardowi Kwiatkowskiemu z okazji jego 50. rocznicy śmierci.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Forum Wydziału Sztuk PIęknych UMK w Toruniu

w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 14:00

Wystawa będzie czynna do  14 stycznia 2022 r.

Zapraszamy