Gratulacje dla Pani dr Anny Siemieniec

Anna Siemieniec jest absolwentką Historii Sztuki oraz Filologii Klasycznej i Kultury Śródziemnomorskiej UWr. W 2009 roku obroniła pracę magisterską pt. „Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku”, napisaną pod opieką profesor dr hab. Anny Markowskiej.

Podczas studiów odkryła świat ikony, sztuki cerkiewnej oraz tradycji artystycznej chrześcijańskiego Wschodu. Tym szlakiem podróżuje, fotografuje, dokumentuje jednocześnie analizując i porównując tradycję Wschodu ze sztuką i kulturą chrześcijaństwa zachodniego. W latach 2009-2010 słuchaczka w warszawskim Studium Chrześcijańskiego Wschodu. W 2011 utworzyła we Wrocławiu „Grupę IKONA”, w której odbywają się wykłady z zakresu sztuki sakralnej oraz warsztaty ikonograficzne.

W dniu 17 czerwca 2021 odbyła się publiczna obrona doktoratu Pani Anny Siemieniec.

Obrona odbyła się w trybie zdalnym (online), dzięki czemu w spotkaniu uczestniczyło do 70 osób.
Pani Anna Siemieniec studia doktoranckie ukończyłam na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł rozprawy:

Gdzie Zachód spotyka się ze Wschodem. Sztuka witrażu Adama Stalony-Dobrzańskiego

Promotor:
ks. bp prof. Michał Janocha

Promotor pomocniczy:
ks. dr Henryk Paprocki

Recenzenci:
Prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Prof. dr hab. Waldemar Deluga

Gratulujemy serdecznie naszej koleżance Pani dr Annie Siemieniec