Pracownia Witrażu Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Zbliża się XII konferencja naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witrażu Ars Vitrea Polona w Toruniu. Zaproszenie otrzymaliśmy podczas XI konferencji w Lidzbarku Warmińskim od założyciela tej pracowni dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK. Andrzej Kałucki razem ze swoim zespołem (prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, dr Anna Wójcicka, mgr Adam Kaźmierczak, mgr Marzena Wilk, Adam Gajewski) był inicjatorem […]

Regina Rychłowska-Molińska

Regina Rychłowska-Molińska (1933 – 2022), absolwentka ASP we Wrocławiu, projektantka witraży. W roku 1956 rozpoczęła pracę w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński, w kolejnych latach zmieniającym nazwy i właścicieli i pracowała w nim do emerytury, pełniąc (w l. 1960 – 1990) funkcję kolorystki i kierownika artystycznego. Współpracowała także z krakowską pracownią witraży Testor. Pierwsze kroki […]