Pracownia Witrażu Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Zbliża się XII konferencja naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witrażu Ars Vitrea Polona w Toruniu.

Zaproszenie otrzymaliśmy podczas XI konferencji w Lidzbarku Warmińskim od założyciela tej pracowni dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK. Andrzej Kałucki razem ze swoim zespołem (prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, dr Anna Wójcicka, mgr Adam Kaźmierczak, mgr Marzena Wilk, Adam Gajewski) był inicjatorem współorganizowania w roku 2022 Międzynarodowego Roku Szkła. To było wielkie wydarzenie o skali międzynarodowej organizowane przez ONZ.

Zapraszam do lektury krótkiej notatki z mojej wizyty w Toruniu w październiku 2022 roku. Było gorąco, serdecznie i działo się bardzo dużo.

https://barwyszkla.pl/miedzynarodowy-rok-szkla-2022-przez-pryzmat-dzialan-pracowni-witrazu-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-w-toruniu/

Link do strony PRACOWNI WITRAŻU WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK