Krystyna Pawłowska – „Kolekcja medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego”

Celem książki  jest przedstawienie kolekcji medalików i krzyżyków należących do Władysława Bartynowskiego (1832-1918). Był on kolekcjonerem numizmatów, rycin, starodruków,  a także antykwariuszem, bibliofilem, konserwatorem książek i jednym z pierwszych wydawców faksymile starodruków polskich. Stworzył metodę kopiowania monet i medali zwaną  bartynotypią, pozwalającą na odwzorowanie oryginału w postaci kopii, która jest jednocześnie czarno-białą grafiką i reliefem […]

Publikacje Krystyny Pawłowskiej na temat sztuki witrażowej

Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 15, 1981, s. 59–68 Motywy natury na witrażach, „Aura” nr 5, 1991, s. 17-19 Sztuka i technika witrażowa – podstawowe wiadomości dla architektów, Pomoce Dydaktyczne, Wyd. I. Politechnika Krakowska, Kraków 1992, Wyd. II cyfrowe, Kraków 2021 Witraże w kamienicach krakowskich […]

Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce

Naciśnij link aby pobrać publikację Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce – stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach