Krystyna Pawłowska – „Kolekcja medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego”

Celem książki  jest przedstawienie kolekcji medalików i krzyżyków należących do Władysława Bartynowskiego (1832-1918). Był on kolekcjonerem numizmatów, rycin, starodruków,  a także antykwariuszem, bibliofilem, konserwatorem książek i jednym z pierwszych wydawców faksymile starodruków polskich. Stworzył metodę kopiowania monet i medali zwaną  bartynotypią, pozwalającą na odwzorowanie oryginału w postaci kopii, która jest jednocześnie czarno-białą grafiką i reliefem wyciśniętym w papierze. Większość swoich zbiorów Bartynowski przekazał krakowskim muzeom: Muzeum Czapskich i Muzeum Narodowemu, za co jego nazwisko uwieczniono na tablicy ofiarodawców umieszczonej na ścianie Sukiennic.

W archiwum domowym jego rodziny zachowała się kolekcja medalików religijnych i krzyżyków pochodzących głównie z XIX wieku. Kolekcja ta dotąd nie była nigdzie prezentowana ani opisana. Książka ta poświęcona jest właśnie tej kolekcji. Jej najważniejszą zawartością jest katalog obejmujący fotografie i opisy wszystkich obiektów, w tym medalików związanych z wielkimi objawieniami, a także z sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi. Są to medaliki z Polski i wielu krajów europejskich, a także jeden medalik z Chin. Wszechstronna analiza treści i formy zbiorów dotyczy: stanu badań, datowania kolekcji, formy, treści, wielkości i cech technicznych medalików. Szczególnie interesujące może być wskazanie źródeł ikonograficznych wyobrażeń przedstawionych na medalikach czyli obrazów, rzeźb i obiektów architektury sakralnej.

Książka zawiera ponadto krótką prezentację dwu innych zbiorów z rodzinnego archiwum: medali świeckich i religijnych oraz albumu bartynotypów o podobnej tematyce.

Książkę można kupić w Księgarni Akademickiej w postaci papierowej i e-booka. https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/511