Publikacje Krystyny Pawłowskiej na temat sztuki witrażowej

 1. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 15, 1981, s. 59–68
 2. Motywy natury na witrażach, „Aura” nr 5, 1991, s. 17-19
 3. Sztuka i technika witrażowa – podstawowe wiadomości dla architektów, Pomoce Dydaktyczne, Wyd. I. Politechnika Krakowska, Kraków 1992, Wyd. II cyfrowe, Kraków 2021
 4. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, Księgarnia Akademicka, Kraków 1994
 5. Witraże krakowskich kamienic – scenariusz filmu, reż. K. Kwinta 1994, wersja francuskojęzyczna, http://pl.gloria.tv/?media=24978 
 6. Krakowskie witraże, „Dom i Wnętrze; Architektura, wzornictwo, sztuka”, nr 4, 1995, s. 78-79
 7. Secesja czy Młoda Polska  –  dylemat galicyjski, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 4, Literatura, język, kultura, Rzeszów 1995, s. 177-185
 8. Wprowadzenie, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. K. Pawłowska, J. Budyn-Kamykowska, Wyd. Stowarzyszenia Miłośników Witraży, Kraków 2000, s. 5–7
 9. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX XX – secesyjne czy młodopolskie? w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. K. Pawłowska i J. Budyn-Kamykowska, Wyd. Stowarzyszenia Miłośników Witraży, Kraków 2000, s. 84-91
 10. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, „Witraż”, nr 1, 2001, s. 46
 11. Witraże Niewiadomskiego w Koninie, „Witraż” 2, 2001, s. 35–38
 12. Stowarzyszenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona”, „Witraż”, nr 1,2001, s. 28-29
 13. Motywy roślinne w sztuce witrażowej przełomu XIX i XX wieku, w: Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, z. 80, 2001, s. 15-19
 14. Glittering Colour and Light, “Kraków. What, Where, When”, vol. 8, nr 5,2001, s. 6-7
 15. Współczesne witraże polskie; recenzja ”Architektura & Biznes”, nr 3, 2001, s. 77
 16. Wprowadzenie, w: Polska sztuka witrażowa, red. J. Budyn-Kamykowska i K. Pawłowska, wyd. Stowarzyszenia Miłośników Witraży Kraków 2002, s. 5-6
 17. Stan badań nad sztuką witrażową w Polsce, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. T. Dudek-Bujarek, Chorzów 2001, Katowice 2002, s. 7–12
 18. Współczesne witraże polskie Maria Jolanta Żychowska; recenzja, „Witraż”, nr 2, 2002, s. 48-49
 19. Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce. Stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach, „Ochrona Zabytków” 1, 2005, s. 41– 54,
 20. O witrażach Wyspiańskiego w 100-lecie jego śmierci, „Spotkania z zabytkami” nr 5, 2007,  s. 12-16, przedruk w „Barwach szkła”,
 21. Wprowadzenie, [w:] Witraż w architekturze – architektura na witrażu , red. J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, Stowarzyszenie Miłośników Witraży, Kraków 2011, s. 5-6,
 22. Witraże jako detal architektoniczny – zastosowania tradycyjne i współczesne, w: Witraż w architekturze – architektura na witrażu,  red. J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, 2011 s. 9–18
 23. Witraże krakowskie w kamienicach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej z przełomu wieków XIX i XX, Wyd. Stowarzyszenia Miłośników Witraży, Kraków–Legnica 2018, http://www.ciolek.com/SPEC/k-pawlowska/CracowStainedGlassWindows.pdf
 24. Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA – dorobek 20-lecia, w: Witraż – sztuka wciąż odkrywana, red. B. Fekecz-Tomaszewska, M. Ławicka, Kraków – Legnica 2020
 25. Witraże, witraże, witraże … plansza na wystawie dorobku K. Pawłowskiej, 2018
 26. Stare i nowe witraże w obiektach zabytkowych, Będzin, 2009, prezentacja w PowerPoint
 27. Interpretacje kartonów, czy autentyczne dzieła Wyspiańskiego, 2007, prezentacja w PowerPoint