Witraże – sztuka wciąż odkrywana

Zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej

Witraże – sztuka wciąż odkrywana

która odbyła się w Legionowie w dniach 25-27 maja 2018 roku z okazji Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona.

Redakcja: Beata Fekecz-Tomaszewska i Magda Ławicka.

Już wkrótce będzie dostępna!

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA – dorobek 20-Iecia – Krystyna Pawłowska
 3. Kilka uwag o zespole czterech austriackich kwater witrażowych w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie – Joanna Utzig
 4. Witrażowy dar Galicji i Lodomerii dla Votivkirche – Małgorzata Reinhard-Chlanda
 5. Uczniowie pracowni witrażowych w Zawodowej Dokształcającej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym – Katarzyna Brzezina-Scheuerer
 6. Odkrywanie „ukrytego”. O witrażach gorlickiej fary – Andrzej Laskowski
 7. Witraże w kościele św. Michała Archanioła w Lublinie. Przyczynek do dziejów warszawskiej pracowni Franciszka Białkowskiego – Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska
 8. Mało znane przedstawienia witrażowe z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli – Joanna Wojciechowska-Kucięba
 9. Zespół witraży w kościele oo. Redemptorystów w Mościskach  – Jurij Smirnow
 10. Leśni Święci – Anna Radłowska-Tabor
 11. Witraże w prezbiterium katedry w Częstochowie 1927-1930 (?) i ich twórcy – Jerzy Winiarz i Jan Henryk Rosen  – Joanna Wolańska
 12. Sprawa witraży dla Mauzoleum w Muzeum Wojska w Warszawie, 1933-1939 – Anna Zeńczak
 13. Witraże Jerzego Skąpskiego w kościele franciszkanów-reformatów na Azorach w Krakowie a współczesne wizualizacje tematów franciszkańskich – Janina Dzik
 14. Nieznane dzieła śląskich projektantów. Przyczynek do poznania witraży na obszarze województwa śląskiego powstałych w okresie międzywojennym – Irena Kontny
 15. Nieznane realizacje Instytutu Witrażowego Adolpha Seilera w Gliwicach Łabędach – Dagmara Wójcik
 16. Adalbert Redner – malarz, fotograf, witrażysta – Magda Ławicka
 17. Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych – Krystyna Rypniewska
 18. Witraże ratusza w Słupsku – Małgorzata Biela
 19. Nieznane witraże i kartony Franza Lauterbacha w Landesmuseum w Hanowerze. Przyczynek do badań nad malborskim okresem twórczości witrażysty – Ewa Witkowicz-Pałka
 20. Witraże – niedoceniane dziedzictwo Warmii i Mazur.  Próba inwentaryzacji – Weronika Wojnowska
 21. Warmia – neogotyckie witraże sakralne okiem konserwatora – Anna Pacanowska, Marek Mak-Gołowacz
 22. Niektóre aspekty oddziaływania sztuki witrażowej w wybranych współczesnych i zabytkowych wnętrzach sakralnych – Andrzej Domarzewski 
 23. Szkło architektoniczne – Maria J. Żychowska
 24. Tajemnice strychu wieży kościelnej w Przełazach – Marta Sienkiewicz-Sutherland
 25. Witraż z przedstawieniami herbowymi z przełomu XIX i XX wieku w zamku w Osiecznej – problem konserwacji i rekonstrukcji  – Adam Kaźmierczak