Regina Rychłowska-Molińska

Regina Rychłowska-Molińska (1933 – 2022), absolwentka ASP we Wrocławiu, projektantka witraży. W roku 1956 rozpoczęła pracę w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński, w kolejnych latach zmieniającym nazwy i właścicieli i pracowała w nim do emerytury, pełniąc (w l. 1960 – 1990) funkcję kolorystki i kierownika artystycznego. Współpracowała także z krakowską pracownią witraży Testor. Pierwsze kroki […]