Pracownia Witrażu Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Zbliża się XII konferencja naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witrażu Ars Vitrea Polona w Toruniu. Zaproszenie otrzymaliśmy podczas XI konferencji w Lidzbarku Warmińskim od założyciela tej pracowni dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK. Andrzej Kałucki razem ze swoim zespołem (prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, dr Anna Wójcicka, mgr Adam Kaźmierczak, mgr Marzena Wilk, Adam Gajewski) był inicjatorem […]