Gratulacje dla Pani dr Anny Siemieniec

Anna Siemieniec jest absolwentką Historii Sztuki oraz Filologii Klasycznej i Kultury Śródziemnomorskiej UWr. W 2009 roku obroniła pracę magisterską pt. „Ikona w świetle tradycji i wobec współczesności na podstawie polichromii cerkwi w Sokołowsku”, napisaną pod opieką profesor dr hab. Anny Markowskiej. Podczas studiów odkryła świat ikony, sztuki cerkiewnej oraz tradycji artystycznej chrześcijańskiego Wschodu. Tym szlakiem […]