Prof. Andrzej Olszewski skończył 90 lat

Profesor jest członkiem naszego stowarzyszenia. Choć trochę niedomaga, to nadal jest aktywny i chętnie wziął czynny udział w Sesji Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Tytuł sesji: WARSZAWA DWUDZIESTOLECIA. ŻYCIE ARTYSTYCZNE I NOWA TOŻSAMOŚĆ MIASTA Słowo wprowadzające pt. Dziedzictwo i tożsamość wygłosił prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski.