Prof. Andrzej Olszewski skończył 90 lat

Profesor jest członkiem naszego stowarzyszenia.

Choć trochę niedomaga, to nadal jest aktywny i chętnie wziął czynny udział w Sesji Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Tytuł sesji: WARSZAWA DWUDZIESTOLECIA. ŻYCIE ARTYSTYCZNE I NOWA TOŻSAMOŚĆ MIASTA

Słowo wprowadzające pt. Dziedzictwo i tożsamość wygłosił prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski.

Sesja została zorganizowana na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie

Odczytałem list gratulacyjny w imieniu naszego stowarzyszenia.

Wręczyłem również bukiet pięknych róż. Profesor był szczerze zaskoczony, mile poruszony i prosił o przekazanie podziękowań koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Miłośników Witraży, co niniejszym czynię. Andrzej Bochacz