Książka – Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?

Zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji „Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?”, która odbyła się w Lublinie w dniach 9 – 11 października 2015 roku Konferencja została zorganizowana przez: Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” oraz Instytut Historii Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Książka jest dostępna w Krakowie w Księgarni Akademickiej, która prowadzi także sprzedaż […]

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ SZTUKA WITRAŻOWA PO 1945 ROKU

  Kolejna publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” jest to pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w Katowicach w dniach 10-12 października 2013 r. W książce umieszczono 22 wygłoszone referaty, które zostały uzupełnione biało-czarnymi i barwnymi ilustracjami. Publikacja powstała pod redakcją Beaty Fekecz-Tomaszewskiej i Magdy Ławickiej

Książka – „Nie tylko art deco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym”

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wydane zostały materiały z konferencji rzeszowskiej Nie tylko art deco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, która odbyła się w październiku 2011 roku. Książka, w opracowaniu Beaty Fekecz-Tomaszewskiej i Magdy Ławickiej, została złożona do druku w 2014 roku i taka data jest na stronie tytułowej, choć fizycznie ukazała się w maju 2015 roku.

Witraż w architekturze. Architektura na witrażu.

Po długim okresie oczekiwania i wielu staraniach wydane zostały materiały z konferencji naukowej, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 17-18 października 2003 roku. Publikacja powstała pod redakcją J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska, Kraków 2012. Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wydawcą książki jest wydawnictwo […]