TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ SZTUKA WITRAŻOWA PO 1945 ROKU

 

Kolejna publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” jest to pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w Katowicach w dniach 10-12 października 2013 r.

W książce umieszczono 22 wygłoszone referaty, które zostały uzupełnione biało-czarnymi i barwnymi ilustracjami.

Publikacja powstała pod redakcją Beaty Fekecz-Tomaszewskiej i Magdy Ławickiej