Konferencja Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona – Lidzbark Warmiński 2022

Poniżej na bieżąco uzupełniane ważne informacje związane z konferencją.

Terminy:

  • konferencja 27-29 maja 2022.
  • wypełnianie formularzy zgłoszeniowych – 8 maja 2022 (ostateczny termin).
  • wpłaty (o ile wybraliście takie opcje) – 11 maja 2022 (ostateczny termin).
  • brak formularza lub wpłaty w powyższych terminach umożliwia udział w konferencji, ale wejście do Wielkiego Refektarza będzie wymagało wykupienia biletu do muzeum.
  1. Baza noclegowa w Lidzbarku Warmińskim
  2. Program wycieczki w dniu 2022.05.28
  3. Program konferencji
  4. Regulamin uczestnictwa
  5. Formularz zgłoszeniowy
  6. Dojazd do Lidzbarka Warmińskiego