Wycieczka – parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie

Podczas XI konferencji naukowej AVP w Lidzbarku Warmińskim 28 maja 2022 roku Ania Pacanowska i Marek Gołowacz zorganizowali fascynującą wycieczkę po Warmii. Siódmym etapem było Jordanowo.

W sercu malowniczej Warmii, ukryta wśród łagodnych wzgórz i zabytkowych lip, leży parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie, miejsce naszej ostatniej wycieczki miłośników sztuki sakralnej, a zwłaszcza witraży.

Jarandowo, znane wcześniej jako Sussenberg, to miejscowość o bogatej, sięgającej średniowiecza historii. Założone w latach 1333-1342 przez Henryka Lutra, wójta warmińskiego, w miejscu tym zawsze przenikały się kultura i religijność. Obecny kościół, który stanowi serce parafii, został wzniesiony w 1791 roku i od tamtej pory jest świadkiem i stróżem lokalnej wspólnoty.

Budowla, wybudowana w stylu barokowym z neogotyckimi dodatkami z XIX wieku, dominuje nad krajobrazem dzięki swojej monumentalnej wieży i przestronnemu prezbiterium. To właśnie witraże tego kościoła przyciągają wielu miłośników sztuki. Oszklenia w Jarandowie są nie tylko oknami do historii regionu, ale także medium artystycznym, które w unikalny sposób łączy światło i kolor, przemawiając do głębi ducha.

Podczas naszej wycieczki, uczestnicy mieli okazję z bliska przyjrzeć się kilku wyjątkowym przykładom witrażowej sztuki. Każde z okien opowiadało inną historię, utkaną z barwnego szkła i ołowianych szprosów, które razem tworzą harmonijną całość. Witraże w Jarandowie są nie tylko świadectwem umiejętności dawnych rzemieślników, ale też źródłem inspiracji dla współczesnych twórców.

Pod przewodnictwem obecnego proboszcza, ks. mgr Romana Cichockiego, parafia kontynuuje swoją długą tradycję jako centrum duchowości i kultury. Ksiądz Cichocki, będąc proboszczem od 1993 roku, odegrał kluczową rolę w konserwacji i promocji zabytków parafii, w tym właśnie witraży, które dzięki jego staraniom prezentują się w pełnej okazałości.

Podczas naszego pobytu, uczestnicy mieli okazję nie tylko podziwiać piękno witraży, ale także uczestniczyć w dyskusjach na temat technik ich wykonania, konserwacji oraz znaczenia w kontekście sztuki sakralnej. Dla wielu była to niezapomniana lekcja historii i sztuki, którą można było doświadczyć, stojąc w cieniu tych niezwykłych dzieł.

Wizyta w Jarandowie była zatem nie tylko okazją do podziwiania unikalnych dzieł sztuki, ale także do głębszego zrozumienia, jak wielką rolę w kształtowaniu kultury i duchowości odgrywają witraże – te niezwykłe, kolorowe okna do duszy.