Wycieczka – kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Blankach

Podczas XI konferencji naukowej AVP w Lidzbarku Warmińskim 28 maja 2022 roku Ania Pacanowska i Marek Gołowacz zorganizowali fascynującą wycieczkę po Warmii. Szóstym etapem były Blanki.

Wizyta w parafii pw. św. Michała Archanioła w Blankach na Warmii stała się okazją do głębszego zrozumienia i docenienia zabytkowego kościoła oraz jego wyjątkowych witraży. Parafia, z bogatą historią sięgającą pierwszej połowy XIV wieku, przechodzi przez wieki, oferując dziedzictwo kulturowe i duchowe, które zasługuje na szczególną uwagę. Przebudowany w XV wieku i ponownie konsekrowany w 1868 roku na cześć św. Michała i św. Apolonii, kościół jest skarbem architektonicznym i artystycznym.

Oprócz malowniczej lokalizacji nad jeziorem Blanki, parafia jest znana z unikatowych polichromii ścian i sufitu, odkrytych podczas konserwacji w 2000 roku. Te gotyckie malowidła prezentują bogatą gamę ornamentów i symbolicznych motywów, które oferują nie tylko wizualną ucztę, ale także głębokie znaczenie religijne i historyczne. Z przeważającą czerwienią, czernią i bielą, polichromie są dowodem umiejętności i wyrafinowania dawnych mistrzów.

Wśród najbardziej znaczących elementów kościoła są jego witraże. Stabilne, kolorowe szkła w oknach kościoła nie tylko wprowadzają element artystyczny, ale także modulują światło, tworząc atmosferę skupienia i kontemplacji. Witraże te, często przedstawiające biblijne i święte postaci, nie tylko zdobią, ale także uczą i inspirują wiernych i odwiedzających.

Podczas wycieczki, miłośnicy witraży mieli okazję szczegółowo przyjrzeć się każdemu fragmentowi szklanej mozaiki, doceniając zarówno techniczną precyzję ich wykonania, jak i głębię symbolicznego znaczenia. Dyskusje z lokalnymi ekspertami i duchownymi otworzyły nowe perspektywy na tematy konserwacji, technik wykonania oraz ewolucji witrażu w kontekście historycznym i religijnym.

Oprócz witraży, inne elementy wyposażenia kościoła, jak barokowy ołtarz główny, rokokowe ołtarze boczne i ambona z XVII wieku, również zasługują na uwagę. Każdy z nich wnosi do wnętrza kościoła swój własny, unikalny charakter i estetykę, czyniąc go żywym muzeum sakralnej sztuki.

Wycieczka do Blanek była nie tylko okazją do podziwiania dzieł sztuki, ale także do refleksji nad rolą kościoła w historii i wspólnocie. Dzięki inicjatywom takim jak ten wyjazd, zainteresowanie konserwacją i ochroną dziedzictwa kulturowego wzrasta, co jest kluczowe dla przetrwania tych nieocenionych skarbów. Zakończenie projektu konserwatorskiego polichromii ścian wewnętrznych kościoła w 2020 roku pokazuje, jak ważne jest angażowanie społeczności lokalnych i szerokiego grona specjalistów w prace nad ochroną dziedzictwa, co zapewnia jego przetrwanie dla przyszłych pokoleń.

Zaangażowanie parafian i gości w celebrację oraz konserwację tego miejsca jest świadectwem ich miłości i szacunku do lokalnego dziedzictwa, przekazując te wartości z pokolenia na pokolenie.