Wycieczka – kościół parafialny w Głotowie

Podczas XI konferencji naukowej AVP w Lidzbarku Warmińskim 28 maja 2022 roku Ania Pacanowska i Marek Gołowacz zorganizowali fascynującą wycieczkę po Warmii. Trzecim etapem było Głotowo.

Głotowo, choć małe, od wieków jest miejscem o wielkiej duchowej sile, magnesem dla pątników z całej Warmii oraz turystów miłośników historycznej architektury. Kościół Parafialny w Głotowie, reprezentujący warmiński barok ceglany, wyróżnia się nie tylko swoją historią, ale przede wszystkim wyjątkowymi witrażami, które są sercem tej świątyni. Jego mury, opowieści i przede wszystkim oszklenia witrażowe stanowią centrum najnowszej wycieczki miłośników tej unikalnej formy sztuki sakralnej.

Historia parafii w Głotowie sięga co najmniej roku 1312, a wieś otrzymała prawa lokacyjne rok później, dzięki biskupowi warmińskiemu Eberhardowi z Nysy. W pierwszej połowie XIV wieku miejscowość przekształciła się w centrum pielgrzymkowe po cudownym odnalezieniu hostii, co przyczyniło się do przeniesienia tam kapituły kolegiackiej na krótki okres (1343-1347). Z czasem, gdy stara świątynia przestała pomieścić wiernych, rozpoczęto budowę nowego kościoła, którego kamień węgielny poświęcono w 1722 roku, a ukończony został cztery lata później. Kościół ten, poświęcony Najświętszemu Zbawicielowi i św. Florianowi, służył jako główne miejsce kultu i modlitwy.

Kościół w Głotowie jest przykładem barokowej architektury z charakterystyczną ceglaną fasadą. Jego wnętrze zdobią wartościowe elementy, które przyciągają uwagę każdego odwiedzającego. Szczególnie warte uwagi są witraże, które zostały wykonane w 1877 roku. Przedstawiają one różne sceny biblijne i świętych, będąc nie tylko elementem dekoracyjnym, ale przede wszystkim narracyjnym, opowiadającym historię wiary przez pryzmat szkła i światła.

Witraże te, z ich głębią kolorów i szczegółowością wykonania, są doskonałym świadectwem umiejętności rzemieślników z tamtego okresu. Podczas wizyty, miłośnicy tej sztuki mogli przyjrzeć się każdemu detalu, analizując techniki wykonania i sposób, w jaki światło przenika przez kolorowe szkła, ożywiając wnętrze kościoła.

Kościół w Głotowie nie tylko zachował swoje historyczne i artystyczne znaczenie, ale nadal jest aktywnym centrum życia religijnego. Regularnie odbywają się tutaj msze i nabożeństwa, a także liczne pielgrzymki. Od 1878 roku, obok kościoła rozwinęło się także założenie kalwaryjne, co jeszcze bardziej wzbogaciło duchową ofertę tego miejsca.

Wizyta miłośników witraży w Głotowie była nie tylko okazją do podziwiania historycznych dzieł sztuki, ale również do głębszego zrozumienia roli, jaką te elementy odgrywają w kształtowaniu i utrwalaniu religijnych tradycji. Z każdym światłem przechodzącym przez witraże, historie ukryte w szkle otrzymywały nowe życie, przemawiając do wyobraźni i duchowości odwiedzających.

Wycieczka do Kościoła Parafialnego w Głotowie była znakomitą lekcją historii, sztuki i duchowości. Witraże kościoła, z ich bogactwem kolorów i motywów, stanowią nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale są żywym elementem praktyk religijnych, które nadal inspirują i uczą. W Głotowie każdy miłośnik historii i sztuki znajdzie coś dla siebie – od architektury po niezwykłe historie zapisane w szkle.