Lesław Heine

Lesław Heine był założycielem naszego Stowarzyszenia, które działa od roku 1998.

Był właścicielem ARS VITREA ARTYSTYCZNA I KONSERWATORSKA PRACOWNIA WITRAŻY Lesław Heine.

Zajmował się działalnością artystyczną i konserwatorską z dziedziny witrażownictwa od 1975 roku.
Początkowo prace konserwatorskie realizował przez Związek Artystów Plastyków lub przez PKZ.
Na początku lat 90-tych zarejestrował wraz z dr Pawłem Karaszkiewiczem Artystyczną i Konserwatorską Pracownię Witraży „Ars Vitrea”, w której została wykonana kompleksowa konserwacja witraży średniowiecznych z Kościoła Mariackiego i Bożego Ciała.
Później pracownię prowadził z synem Marcinem Heine przy ścisłej współpracy z dr Pawłem Karaszkiewiczem ekspertem sztuki witrażowej z ramienia Ministerstwa Kultury. Dorobek konserwatorski tego zespołu jest godny podziwu i należy wymienić przede wszystkim:

  • Zespół secesyjny z kościoła OO. Franciszkanów – witraże Stanisława Wyspiańskiego
  • Secesyjne witraże z krakowskich kamienic pl. Szczepański 2, Jana 18, Długa 27
  • Witraże z Bożnicy Templum – 40 witraży
  • Witraże z kościoła Piotra i Pawła
  • Witraże z kościoła OO. Dominikanów
  • Witraże z kaplic Bazyliki Mariackiej
  • Średniowieczne Witraże z kościoła Bożego Ciała
  • Witraże z Katedry na Wawelu
  • XIX w. witraże z Pszczyny
  • XIX w. z Wałbrzycha, Kościół Aniołów Stróżów

Stanisław Wyspiański stworzył w kościele OO. Franciszkanów witraże uważane dzisiaj za arcydzieła sztuki sakralnej, które nawiązują poziomem artystycznym do dzieł Michała Anioła czy Rafaela.

Lesław Heine należał do wybrańców, którzy mogli tym witrażom przyjrzeć się z perspektywy niedostępnej dla odwiedzających tę świątynię. Dwukrotnie konserwował, oczyszczał i zabezpieczał dzieła sztuki najlepszymi dostępnymi wtedy metodami. Przy ostatnich działaniach konserwatorskich powiedział: „… przezroczyste szyby od zewnątrz będą podwójne. Za nimi skryją się witraże z oczyszczonymi szkłami . – Jak to się wszystko uda, to daję 300 lat gwarancji, że nic im się nie stanie”

Lesław był wspaniałym i życzliwy kolegą. Chętnie służył pomocą, wiedzą i doświadczeniem podczas licznych poszukiwań naukowych. Mogli na niego liczyć współpracownicy, stażyści zdobywający szlify konserwatorskie i artystyczne.

Lesław Heine zmarł 17 czerwca 2022 roku w wieku 79 lat.

Pogrzeb odbył się 23 czerwca 2022 roku na cmentarzu w podkrakowskich Wróblowicach, gdzie mieszkał i pracował razem z synem Marcinem. Przedstawicielami ze strony naszego Stowarzyszenia były Panie Krystyna Pawłowska, Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Ewa Cempla-Dziadoń.