Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Miłośników Witraży

Szanowni Członkowie i Przyjaciele Stowarzyszenia Miłośników Witraży,

27 maja 2022 r. o godz. 17:30 (bezpośrednio po zakończeniu pierwszego dnia konferencji) odbędzie się w Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Witraży w Lidzbarku Warmińskim w Muzeum Warmińskim w sali Wielki Refektarz

Jeżeli w pierwszym terminie nie będzie wymaganej minimalnej liczby członków Walnego Zebrania, to drugim terminem jest 27 maja 2022 r. o godz. 18:00.

Walne Zebranie będzie miało następujący program:

  1. Powitanie przez prezesa zarządu i przedstawienie celu walnego zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
  3. Ustalenie porządku walnego zebrania, przypomnienie sposobu głosowania.
  4. Podjęcie uchwały o prawidłowości przygotowania sprawozdań rocznych za lata 2020 i 2021.
  5. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
  7. Zamknięcie walnego zebrania.
  8. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie dokumentów przez osoby upoważnione.

Pozdrawiam serdecznie

Andrzej Bochacz

Stowarzyszenie Miłośników Witraży  Ars Vitrea Polona

Adres siedziby:  ul. J. Lea 27/29. 30-052 Kraków