KATEDRA ŚWIATŁA – WITRAŻE ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO

Fundacja Kultury i Sztuki Europejskiej ARS LONGA Mieczysława Święcickiego

oraz Muzeum Lotnictwa w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na pokaz

KATEDRA ŚWIATŁA – WITRAŻE ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO

który eksponowany będzie jesienią 2017 roku w ramach Programu MKiDN pn.: „Promocja kultury polskiej za granicą”
w stolicach Serbii – Belgradzie, Macedonii – Skopje i Czarnogóry – Podgoricy.

Wystawa jest pierwszym w historii Polski projektem artystycznym, który otrzymał błogosławieństwo Patriarchy Serbii Jego Świątobliwości Irinieja, Metropolity Czarnogóry J.E. Amfilochia i Arcybiskupa Macedonii J.E. Stefana. Wystawa eksponowana będzie na Bałkanach w katedralnych soborach wszystkich trzech stolic biskupich.

Ekspozycja zbudowana na planie i w formie historycznego bizantyjskiego Soboru Hagii Sophii w Konstantynopolu wyłącznie z monumentalnych fotogramów witraży profesora ASP w Krakowie Adama Stalony-Dobrzańskiego (1904–1985) przypomina równocześnie swą architekturą paryską Sainte Chapelle. Ściany Soboru – KATEDRY ŚWIATŁA zbudowane są bowiem wyłącznie ze świetlistej materii witraża.

Adam Stalony-Dobrzański należał do grona „artystów wyklętych”, a jego znakomita twórczość sakralna – obejmująca monumentalne witraże do ponad 200 okien w 37 kościołach, 32 polichromie ścienne oraz dziesiątki mozaik – została
w czasach PRL zakryta przed wzrokiem odbiorców. Sankcje komunistycznej cenzury, które od 1960 roku objęły postać
i dzieła artysty, wiązały się z jego odmową pracy jako komunistycznego agenta Urzędu Bezpieczeństwa w łonie Kościoła. Dla bezpieki byłby on agentem szczególnie cennym, gdyż związanym poprzez swą pracą i przyjaźń  z Metropolitą Krakowskim J.E. Kardynałem Karolem Wojtyłą, przyszłym Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Wystawa jest elementem szerszego projektu przywrócenia dzieł i postaci Adama Stalony-Dobrzańskiego kulturze narodowej, i ma na celu zapoznanie zaproszonych gości z sakralną sztuką artysty zgromadzoną w jednym miejscu w formie monumentalnej scenografii

Prezentacja wystawy odbędzie się w poniedziałek 25 września 2017 roku

w godz. 14.00–17.00

w Gmachu Głównym MUZEUM LOTNICTWA W KRAKOWIE

Aleja Jana Pawła II 39, Kraków

 

Mieczysław Święcicki                   Krzysztof Radwan           Jan Stalony-Dobrzański

Prez. Fund. ARS LONGA        Dyr. Muzeum Lotnictwa             Kurator wystawy

 

Więcej informacji o Adamie Stalony-Dobrzańskim na stronie internetowej:

www.stalony-dobrzanski.info