Seminarium – Witraże na Pomorzu Zachodnim. Sztuka witrażowa do 1945 roku

Program

Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.

9.45 – 10.00

Powitanie gości: ks. Janusz Staszczak, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie, Jens Rudiger, Akademia Bałtycka w Lubece-Travemunde, Jerzy Buziałkowski, dyrektor Muzeum w Koszalinie

Moderacja: Elżbieta Gajewska-Prorok, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

10.00 – 11.30

Isabel Sellheim, Słupsk, Rudolf Hardow- rysownik i dokumentalista Pomorza Zachodniego Krystyna Rypniewska, Muzeum w Koszalinie, Nowożytne witraże z okolic Koszalina Dr Piotr Birecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika wToruniu, Witraż jako element kreacji przestrzeni architektonicznej kościołów ewangelickich w Prusach Zachodnich

11.30 – 12.00

Dyskusja i przerwa na kawę

12.00 – 13.30

Ks. prałat dr Jacek Wojtkowski, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Luterańska sztuka sakralna na przykładzie witraży w kościołach ewangelickich i poewangelickich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Weronika Wojnowska, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Witraże w kościołach ewangelickich i poewangelickich na Warmii i Mazurach – próba inwentaryzacji

Elżbieta Gajewska-Prorok, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Uwagi o inwentaryzacji XIX i XX-wiecznych witraży na Śląsku i w Polsce południowej

13.30 – 14.30

Przerwa na obiad

14.30 – 16.00

Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, Muzeum Regionalne wSzczecinku, Ikonografia witraży w kościele pw. Narodzenia NMP w Szczecinku

Dr Ewa Gwiazdowska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Historyzm w witrażownictwie sakralnym przełomu XIX i XX wieku na przykładzie kościoła św. Jakuba w Szczecinie

Bettina Schupke, doktorantka Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, Wiesbaden, Zachodniopomorskie witraże pracowni Linnemannów we Frankfurcie nad Menem

16.00 – 16.30

Dyskusja i przerwa na kawę

16.30 – 18.00

Dr Ulrike Brinkmann, Kapituła metropolitalna archikatedry w Kolonii, Pracownia Konserwacji witraży, XIX-wieczne witraże katedry kolońskiej

Sławomir Oleszczuk, „Pracownia Witraże Oleszczuk, Wrocław”, Współczesna konserwacja zabytkowych witraży na przykładzie obiektów z Pomorza

Dr. phil. Dipl.-lng. Annette Jansen-Winkeln, Europejska Akademia Witrażownictwa-Fundacja, Mónchengladbach, 100 000 witraży z obszaru Nadrenii Północnej-Westfalii, holenderskiej Limburgii i Luxemburga – pierwsze wyniki prac dokumentacyjnych

19.00

Uroczysta kolacja dla referentów

Piątek, 28 kwietnia 2017 r.

9.30 – 10.00

Zwiedzanie wystawy pt. „Skarby Pomorza Zachodniego. Renesansowe witraże gabinetowe”, Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39

10.00-14.00

Podróż studyjna (dla referentów): kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łęknie, kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Strzepowie, kościół pw. Narodzenia NMP w Białogardzie, katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, kaplica Domu Biskupiego w Koszalinie

 

Programm

Donnerstag, 27. April 2017

9.45 – 10.00
BegrufJung derGaste: Gemeindepfarrer Janusz Staszczak, Evangelisch-Augsburgische Gemeinde Koszalin, Jens Rudiger-Ostsee-Akademie im Pommern-Zentrum, Lubeck-Travemunde, Jerzy Buziałkowski – Direktor des Museums in Koszalin Moderation: Elżbieta Gajewska – Prorok, Nationalmuseum Wrocław

10.00 – 11.30

Isabel Sellheim-Słupsk, Rudolf Hardow-ein Zeichnerals Dokumentator Hinterpommerns Krystyna Rypniewska – Museum Koszalin: Die neuzeitlichen Glasmalereien aus dem Gebiet Koszalin

Dr. Piotr Birecki – Nicolaus-Kopernikus-Universitat Toruń: Die Glasmalerei ais ein Element der Schópfung des architektonischen Raums der evangelischen Kirchen inWestpreuPen

11.30 – 12.00

Diskussion und Kaffepause

12.00 – 13.30

Prałat Dr. JacekWojtkowski – Nicolaus-Kopernikus-Museum Frombork, Universitat Olsztyn: Die luterische Sakralkunstan Beispielen der Glasmalerei in evangelischen und postevangelischen Kirchen in derWoiwodschaft Ermland-Masuren Weronika Wojnowska, Nicolaus-Kopernikus-Museum Frombork: Die Glasmalereien in evangelischen und postevangelischen Kirchen im Ermland und in Masuren- Zum Stand einer Dokumentation

Elżbieta Gajewska – Prorok, Nationalmuseum Wrocław: Anmerkungen zur Dokumentation der Glasmalereien aus dem 19. und 20. Jahrhundert in Schlesien und Sudpolen

13.30 – 14.30

Mittagspause

14.30-16.00

Jadwiga Kowalczyk-Kontowska,Regionalmuseum Szczecinek: Die Ikonografie der Glasmalereien in der Marienkirche in Szczecinek

Dr. Ewa Gwiazdowska, Nationalmuseum Szczecin: Der Historismus in der Sakralglasmalerei an derWende vom 19. zum 20. Jahrhundert am Beispiel der Jakobkirche in Szczecin Bettina Schupke, Doktorandin an derTechnischen Universitat Berlin, Wiesbaden:

Die Glasmalerei derWerkstatt Linnemann aus Frankfurt a.M. in Hinterpommern

16.00 – 16.30

Diskussion und Kaffepause

16.30 – 18.00

Dr.Ulrike Brinkmann, Metropolitankapitel der Hohen Domkirche Koln, Dombauhutte-Glaswerkstatt, Die Glasmalereien des 19. Jahrhunderts im Dom zu Koln Sławomir Oleszczuk, „Glasmalereiwerkstatt Oleszczuk, Wrocław”: Die gegenwartige Restaurierungderalten Glasmalereien an den Beispielen derObjekte in Pommern Dr. phil. Dipl.-Ing.Annette Jansen-Winkeln, Europaische Akademie fur Glasmalerei-Stiftung, Monchengladbach, 100 000 Glasmalereien im Landereck Nordrhein-Westfalen, Limburg/NL, Luxemburg – erste Ergebnisse der Dokumentation

19.00

Abendessen

Freitag, 28. April 2017

9.30 – 10.00

Besichtigung der Ausstellung: „Die Kunstschatze Hinterpommerns.

Die Renaissancekabinettscheiben”- Museum in Koszalin, ul. Młyńska 37-39

10.00 – 14.00

Fahrtzu den Kirchen nach Łekno und Strzepowo, zur Marienkirche nach Białogard, zur Marienkirche Koszalin und zur Kapelle im Bischofshaus in Koszalin