Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

nieuchronnie zbliża się termin podjęcia decyzji w sprawie dalszych losów naszego stowarzyszenia.
Jak pamiętacie, od pewnego czasu sygnalizuję chęć zrezygnowania z funkcji prezesa.
Pełnię tę zaszczytną służbę od ośmiu lat – przez dwie kadencje, podobnie jak Krysia Pawłowska,
która – za Waszą zgodą – przekazała mi przewodzenie stowarzyszeniem przez siebie wymyślonym
i założonym. Pora na zmiany. Mam nadzieję, że w gronie liczącym ponad pół setki członków nie
zabraknie chętnych do kontynuowania pracy i moją skrzynkę pocztową „zatkają” liczne zgłoszenia.

ZEBRANIE odbędzie się w Krakowie 22 X 2016 r. o godz. 12,
w sali użyczonej nam przez Wydział Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki ASP przy
ul. J. Lea 27/29 (I piętro).

Mam nadzieję, że wszyscy stawią się, aby spełnić obowiązek członka AVP.

Serdecznie zapraszam!

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska