VIII sesja naukowa – Katowice 2013 r.

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. SZTUKA WITRAŻOWA PO 1945 ROKU

Katowice 10-12 października 2013

 

 

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. SZTUKA WITRAŻOWA PO 1945 ROKU

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa już jest za nami.

Współorganizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Ars Vitrea Polona, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach i Muzeum Architektury we Wrocławiu.  Konferencja odbyła się w sali obrad gmachu Syndykatu Polskich Hut Żelaznych. Obecnie jest to budynek Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa.       Gościem honorowym konferencji był prof. Andrzej K. Olszewski, któremu towarzyszyła żona, dr Irena Grzesiuk-Olszewska.

Konferencja była bardzo udana. Uczestniczyło w niej ponad 65 osób, a miejsca przy stołach konferencyjnych były wypełnione także drugiego dnia po południu!

W dniu poprzedzającym konferencję uczestnicy podczas wycieczki podziwiali witraże w katedrze p.w. Chrystusa Króla, kaplicy Kurii Metropolitarnej, pobliskich kościołach i Akademii Medycznej.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją, na której uczestnicy pojawili się w strojach z lat 50/60 ubiegłego wieku.

Podczas dwóch dni wygłoszono szereg interesujących wykładów:

 • dr Agnieszka Rek-Lipczyńska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Sposoby zjawiania się   koloru w witrażach. Próba analizy estetyki blasku w witrażach średniowiecznych i współczesnych
 • prof. dr hab. Aleksandra Satkiewicz Parczewska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – VP Nowa kreacja światła współczesnych technik witrażowych w zabytkowych wnętrzach sakralnych
 • dr Michał Haake z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Witraż jako element poetyki architektury. Na przykładzie kościoła Bogarodzicy Maryi w Poznaniu
 • Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska z Krakowa – Zakład Witrażów S. G. Żeleński w PRL (1945 -1956)
 • Jan Dominkowski z Łodzi – Witraże sakralne ks. Tadeusza Furdyny
 • dr Małgorzata Reinhard-Chlanda z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Krakowa – „Byty abstrakcyjne” w witrażach Stanisława Fijałkowskiego
 • Marta Nikiel z WUOZ, Delegatura w Rzeszowie – Witraże w Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy – ciągłość tradycji i wpływ mecenatu
 • dr Irena Grzesiuk-Olszewska i prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Witraże w amerykańskich kościołach projektowanych przez   Jerzego Szeptyckiego
 • Maria Szumska ze Lwowa – Sztuka witrażowa w powojennym Lwowie
 • prof. dr hab. Jan W. Sienkiewicz z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Ryszard Demel. Polski witrażysta w Padwie
 • dr Tomasz Szybisty z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Pierwsze projekty witrażowe Tadeusza Wojciechowskiego
 • dr Grażyna Ryba z Uniwersytetu Rzeszowskiego – „Apokalipsa” Jerzego Skąpskiego. Narodziny witrażu
 • Agnieszka Jankowska-Marzec z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Witraże w twórczości Marty Bożyk
 • Ks. dr Leszek Makówka z Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach – Hanna Szczypińska na Górnym Śląsku. Cykl witraży w kościele w Katowicach-Podlesiu
 • dr Irena Kontny ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – Twórczość Zofii Baudouin de Courtenay w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej
 • Ryszard Szopa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Witraże Jana Piaseckiego zrealizowane po 1945 roku w kontekście jego wcześniejszej twórczości
 • Anna Radłowska-Tabor z Gliwic – Matka Boska i wszyscy święci…- powojenne witraże Adama Bunscha
 • dr Andrzej Domarzewski z Politechniki Krakowskiej – Motywy ludowe w twórczości witrażowej na przykładzie wybranych świątyń
 • Natalia Oleszczuk z Muzeum Architektury we Wrocławiu – Witraże katedry wrocławskiej – pięć lat, sześćdziesiąt witraży
 • Beata Stankiewicz-Szczerbnik z Wrocławia – Projekt i realizacja witraży w kościele św. Macieja we Wrocławiu
 • Współczesne witraże w gotyckim kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu – przekaz teologiczny
 • dr Iwona Błaszczyk z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu – Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego. Analiza stylu i treści ideowych
 • Rafał Plebański z Biura Dokumentacji Zabytków w Poznaniu – Józef Oźmin – projekty i realizacje witrażowe w Wielkopolsce po II wojnie światowej
 • Joanna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie – Tradycje ikonograficzne w zespole witraży w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku
 • dr Marta Sienkiewicz z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Projektowanie witraży do wnętrz historycznych. Zamek Baunach
 • dr Andrzej Laskowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wielkie zalety małego krążka. Gomółki a „nurt konserwatorski” w sztuce witrażowej XX wieku na przykładzie witraży w kościołach diecezji tarnowskiej
 • Joanna Hiżycka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie obejmowania ochroną prawną witraży w latach 2003-2013