IV sesja naukowa – Malbork 2005 r.

„Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną”

Malbork 21-23 października 2005

Współorganizator: Muzeum Zamkowe w Malborku [publikacja 2009]

PROGRAM KONFERENCJI

21 października – piątek

10.00 -10.20 Otwarcie konferencji – Mgr Mariusz Mierzwiński – Dyrektor MZM – Dr hab. arch. Krystyna Pawłowska – Prezes SMW/ AVP

10.20 -11.30 Wykłady wprowadzające w tematykę konferencji

Witraż – szczególna sztuka – Prof dr hab. arch. Wiktor Zin (PK Kraków)

Typologie biblijne u podstaw średniowiecznych programów ikonograficznych.  – Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL Lublin)

Witraże z nowszych czasów w zabytkowych wnętrzach w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce – z terenowych doświadczeń własnych. – Prof. dr hab. Jan Samek (PAU Kraków)

11.30-12.00 Przerwa na kawę

12.00-13-45 Referaty-sesja południowa

12.00 – 12.25 Wybrane realizacje witrażowe w kościołach Prus Wschodnich na przełomie XIX /XX w. – Mgr Iwona Liżewska (ROBiDZ Olsztyn)

12.25 -12.50 Działalność pracowni witrażowej H. Oidtmanna w Prusach Wschodnich i Zachodnich w 2 poi. XIX i 1 poi. XX w. – Mgr Weronika Wojnowska (Muzeum Mikołaja Kopernika Frombork)

12.50 – 13.15 Oszklenia witrażowe zamku w Malborku z czasów C. Steinbrechta. Próba restytucji ducha średniowiecza. – Mgr Ewa Witkowi cz-Pałka (Muzeum Zamkowe Malbork; SMW/AVP)

13-15 -13.45 Dyskusja

13-45 -15.00 Przerwa na obiad

15.00 -17.15 Referaty – sesja popołudniowa

15.00 – 15.25 Witraże galicyjskich katedr a proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji u schyłku XIX i na początku XX w. – Dr Andrzej Laskowski (ROBiDZ Rzeszów; SMW/AVP)

15.25 – 15.50 Poglądy Józefa Łepkowskiego na rolę i formę witrażu we wnętrzach zabytkowych oraz związane z jego działalnością realizacje witrażowe w Krakowie. – Mgr Tomasz Szybisty (UJ Kraków)

15.50 – 16.15 Witraż w górnośląskim pejzażu sakralnym. Sztuka witrażowa w zabytkowych kościołach górnośląskich na wybranych przykładach. – Mgr Irena Kontny (WUOZ Katowice; SMW/AVP)

16.15 – 16.40  Barok po baroku. reminiscencje barokowego malarstwa ściennego w dziewiętnastowiecznych witrażach katedry lwowskiej. – Mgr Daria Fesenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska Kijów)

16.40 – 17.30 Dyskusja

18.00  Otwarcie wystawy witraży Wł. Kozioła ( Sala koncertowa – Zamek Średni)

21.00  Nocne zwiedzanie zamku

 

22 października – sobota

9.00-11.10 Referaty-sesja przedpołudniowa

9.00 – 9.25 Witraże i oszklenia dawnego zespołu oo. bernardynów | we Wrocławiu jako przykład zmieniających się gustów mieszczaństwa wrocławskiego. – Mgr Agnieszka Gola, Dr Magdalena Ławicka (Muzeum Architektury Wrocław; SMW/AVP)

9-25 – 9.50 O witrażach z końca XIX wieku w dwóch gotyckich kościołach w Krakowie. – Mgr Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska (SMW/AVP)

9.50 – 10.15 Witraż z kaplicy Bramy Floriańskiej. – Mgr Małgorzata Reinbard-Chlanda (ASP Kraków; SMW/AVP)

10.15 – 10.40 Witraż we wnętrzu modernistycznym – na przykładzie krakowskich kościołów w stylu awangardy modernistycznej. – Mgr inż. arch. Anna Machaczka-Świadek (Firma projektowa „Alle Yaya” Czernichów)

10.40 – 11.10 Dyskusja

11.10 – 11.40 Przerwa na kawę

11.40 -13.50 Referaty – sesja południowa

11.40 – 12.05 Witraże Cerkwi Wołoskiej we Lwowie na tle historii konserwacji zabytku. – Paweł Grankin (Wydawnictwo „Centre d’Europe” Lwów; SMW/AVP)

12.05 – 12.30 Witraże w zabytkowych kamienicach Licowa. – Mgr Olga Łysenko (Politechnika Lwowska)

12.30 – 12.55 Witraże Kazimierza Sichulskiego (Lwów Stare Sioło Tarnopol). – Mgr Jurij Smirnow (Wydawnictwa: „ Halicka Brama”, „ Gazeta Lwowska” Lwów; SMW/AVP)

12.55-13.20 Współczesny witraż w zabytkowych wnętrzach sakralnych. – Dr inż. arch. Andrzej Domarzewski (PK Kraków)

13.20-13 50 Dyskusja

13 50 -15.05 Przerwa na obiad

15-05 -17.30 Referaty – sesja popołudniowa

15.05 – 15.30 Kilka uwag o współczesnych przeszkleniach w zabytkowych budowlach Wrocławia. – Mgr Beata Fekecz-Tomaszewska (Muzeum Architektury Wrocław; SMW/AVP)

15.30 – 15.55 Okna na współczesność. Realizacje witrażowe w zabytkowych obiektach sakralnych Szczecina. – Mgr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska (SMW/AVP)

15.55 – 16.20 Witraże Lecha Okołowa w zabytkowych kościołach i kaplicach. 25 lat pracy nad witrażem. – Mgr Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz (Muzeum Mikołaja Kopernika Frombork)

16.20 – 16.45 Twórczość witrażowa Władysława Kozioła. – Mgr Andrzej Sciepuro (Muzeum Okręgowe Toruń)

16.45 -17.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji.
Prezentacje w formie posterów

Konserwacja witraży w Muzeum Zamkowym w Malborku w latach 1993-2005. – Mgr Sławomir Oleszczuk (Pracownia WITRAŻE-OLESZCZUK Wrocław)

Przemiany chemiczne w korozji szkła mirażowego. – Dr inż. Elżbieta Greiner-Wronowa (AGH Kraków; SMW/AVP)

Tematy Maryjne współczesnych witraży w zabytkowej architekturze sakralnej – na przykładzie kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej w kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. – Dr inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska (PS Szczecin; SMW/AVP)

Witraże Heinricha Campendonka w Pile. – Mgr Ryszard Szopa (Miejski Konserwator Zabytków w Chorzowie; SMW/AVP)

 

22-23 października (sobota – niedziela)

Wyjazd studyjny trasą: Malbork – Osiek-Toruń

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Witraży’