II sesja naukowa – Poznań 2001 r.

 

„Sztuka witrażowa w Polsce”

Poznań 8-9 czerwca 2001

Współorganizator: Stowarzyszenie Historyków Sztuki/Oddział Poznański, pomoc finansowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego [publikacja 2002]

Wygłoszone referaty

Witraże w poznańskich kościołach” – Zofia Kurzawa

Witraże pracowni niemieckich w Wielkopolsce”  – Rafał Plebański

Witraże w pruskich budynkach użyteczności publicznej przełomu XIX i XX wieku w Wielkopolsce” – Rafał Nadolny

Witraże w kamienicach poznańskich z przełomu XIX i XX wieku” – Anna Domańska-Biegowska

Witrażarstwo w Szkole Zdobniczej w Poznaniu (do roku 1939)”  – Jarosław Mulczyński

Witrażownictwo w Wielkopolsce pierwszej połowy XX wieku” – Jerzy Bardoński

Witraże Stanisława Wyspiańskiego w kościele 00. Franciszkanów w Krakowie” – Danuta Czapczyńska

Witraże w krakowskich hotelach” – Małgorzata Reinhard-Chlanda

Zespół witraży w kościele rzymsko-katolickim we Lwowie” – Jurij Smimow

Imitacje witraży w kamienicach Lwowa z pocz. XX wieku” – Paweł Grankin

Sprawozdanie z objazdu” – Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola

Dawne witraże Legnicy i stan ich zachowania” – Zbigniew Brzeziński

Ikonografia górnośląskich i zagłębiowskich witraży sakralnych I poł. XX wieku na wybranych przykładach” Irena Kontna

Witraże Franza Mayera w kościele p.w. śś. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu” – Janina Duszeńko

Projekty witraży śląskiego malarza Josepha Langera” – Adam Organisty

Między rzemiosłem a sztuką – saga rodu Ungerów” – Andrzej Laskowski

Witraże Kalwarii Zebrzydowskiej” – Magdalena Swaryczewska

Wspomnienia o Wacławie Taranczewskim” – Paweł Taranczewski

Witraże w cerkwiach Białostoczczyzny” – Aleksander Grygorowicz

Aktualne trendy w sakralnej sztuce witrażowej” – Maria J. Żychowska

Problemy z nazewnictwem XIX-wiecznych technik witrażowych” – Magda Lawicka