I sesja naukowa – Kraków 1999 r.

„Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej. Stan badań”

Kraków 12-13 czerwca 1999

Współorganizatorzy: Muzeum Narodowe w Krakowie – Dom Józefa Mehoffera i Konsulat Generalny Republiki Austrii w Krakowie [publikacja 2000]

Wygłoszone referaty

 • Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń Artystycznych i Mozaiki Szklanej S.G.Żeleński – Danuta Czapczyńska
 • Wybrane zagadnienia z zakresu konserwacji witraży – Sławomir Oleszczuk
 • Witraże na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku – Elżbieta Gajewska-Prorok
 • Sztuka witrażownicza w Krakowie w drugiej połowie XX wieku – Maria J.Żychowska
 • Witraże kościołów Kleparza – z prac nad katalogiem zabytków – Małgorzata Reinhard-Chlanda
 • Tradycja i współczesność Pracowni Witraży Powalisz w Poznaniu – Jerzy Bardoński
 • Emocjonalne oddziaływanie barwnego światła w sztuce witrażowej – Aleksandra Satkiewicz-Parczewska
 • Problematyka zewnętrznych oszkleń ochronnych okien witrażowych – Paweł Karaszkiewicz
 • Witraże w bazylice limanowskiej – Józef Szymon Wroński
 • Ikonografia witraży nowożytnych malowanych emaliami – Ewa Letkiewicz
 • Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX/XX – Krystyna Pawłowska
 • Działalność krakowskiego Zakładu Witrażów i Mozaik Władysława Ekielskiego i Antoniego Tucha – Andrzej Laskowski
 • Witraże łódzkiej architektury świeckiej – Tadeusz Byczko
 • Instytut Witrażowy Adolpha Seidlera we Wrocławiu – Magda Ławicka
 • Szkła sensorowe w konserwacji witraży – Elżbieta Greiner-Wronowa, Leszek Stoch
 • Józef Mehoffer – wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, XII 1999 – II 2000 – Joanna Wapiennik-Kossowicz
 • Oszklenia witrażowe wykonane przez Krakowski Zakład Witraży i Mozaiki S.G.Żeleńskiego w kamienicach lwowskich – Rotysława Hrymaluk
 • Witraże Adama Gerżabka – Bernadeta Stano
 • Z prac nad słownikiem historycznym firm witrażowych w Polsce w XX wieku – Szymon Świątek
 • Witraże Józefa Mehoffera w katedrze na Wawelu – Anna Zeńczak
 • Stan badań nad średniowiecznym malarstwem witrażowym w Małopolsce – Helena Małkiewiczówna
 • Łódzkie witraże przełomu stuleci – zagadnienia atrybucji i ikonografii – Jan Dominikowski
 • Witraże z sali rajców jaworskiego ratusza – Barbara Skoczylas-Stadnik